Rahvusvaheline Sertifitseeritud Jahtkool – Õpetamiskogemus aastast 2006!

Kursus ICC - International Certificate of Competency

ICC- International Certificate of Competency (Iiri merendusamet) võimaldab juhtida purje- ja mootoriga laevu.
ICC sertifikaat kinnitab, et isik on pädev tasemel, mis on nõutav ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni siseveekomitee (UNECE IWC) resolutsiooni 40 täitmiseks.
Rahvusvaheline pädevustunnistus ICC on Euroopa riikides (Läänemeri, Vahemeri ja teistes jurisdiktsioonides) paadi prahtimisel nõutav pädevustase.

Kui plaanite välismaale purjetada, vajate ICC-d. Te ei vaja ICC-d, kui seilate ainult oma riigi vetes ja teil on riiklik litsents.

Kaptenilitsentsi asemel ei saa kasutada ICC-d. Rahvusvaheline pädevustunnistus ICC kinnitab just Sinu kvalifikatsiooni rahvusvaheliseks purjetamiseks.

Vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni resolutsioonile 40 (4. läbivaatamine) on alloleva loetelu riikide kodanikud ja elanikud, kes on resolutsioonile 40 alla kirjutanud, kohustatud hankima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu oma riiklikult väljaandjalt, mitte IYT-lt, välja arvatud Ühendkuningriik ja Läti ning kui taotleja suudab tõendada, et ta elab* riigis, mida selles nimekirjas ei ole. *Elukohatõend (näited) Kommunaalarve (elekter või gaas), kinnisvaramaksu arve, telefoniarve, kindlustusarve.

2016. aasta mai seisuga on resolutsiooni 40 vastu võtnud järgmised riigid.

Austria, Valgevene, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Soome, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Läti**, Leedu, Luksemburg, Holland, Norra, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Šveits, Ukraina, Ühendkuningriik ***
**Läti valitsus on andnud IYT-le kirjaliku loa väljastada ICC-sid oma kodanikele ja elanikele

*** IYT-l on viimase 18 aasta jooksul lubatud väljastada Ühendkuningriigi kodanikele ja elanikele ICC-sid, mis on välja antud British Maritime & Coastguard Agency (MCA) nimel. Viide: UNECE resolutsiooni 40 dokument

Sertifikaat ICC kehtib viis aastat, seejärel tuleb see uuesti kinnitada.

Kuidas saada ICC sertifikaati?
Kui teil on sertifikaadid: Bareboat Skipper IYT või kõrgem ja Radiooperator VHF sertifikaat, läbite lihtsalt ICC teoreetilised ja praktilised testid.
Hind – 200 € + 150 € kaardi sertifikaat ICC koos kohaletoomisega.
Kui teil pole IYT sertifikaate, õpetame teile kursust Bareboat Skipper IYT või üles ja Radiooperator VHF ning saate koos teiste sertifikaatidega ICC sertifikaadi.

Rahvusvahelise pädevustunnistuse sisenemise standard ICC

Kursuse ICC kandidaat peab olema 16-aastane või vanem ning tal peab olema IYT bareboat kipperi sertifikaat ja VHF-raadiooperaatori sertifikaat.

Sertifikaat ICC võimaldab:

Väikelaeva juhtimine maksimaalse pikkusega 78 jalga/24 meetrit.
Piirangud võivad kehtida reisimise piirkonnas, sadamast kauguses ja valgel ajal ilusa ilma korral.
Kursuse ICC kestus peab olema vähemalt 40 tundi teooriat ja praktilist koolitust, kuid seda ajavahemikku võib lühendada neile, kes on tunnustanud eelnevat õppimist või paadisõidu/meresõidu kogemust.

Estonia, Pärnu
ICC tunnistuse väljaandmise teooria ja praktika
Kursuse ICC 2022 kuupäevad

Mai    07, 17, 27

Juuni  04,19,29

Juuli 09,19,29

August 04,14,25

September 04,14,24

Oktoober 04,14, 24

Hind inimese kohta: DBL – 750 € (juuli lisatasu – 50 €),

Hind sisaldab: majutust kajutis, kapten-instruktori teenust, kõiki vajalikke õpikuid ja käsiraamatuid, voodipesu.

Lisandub: toitlustus jahil, sh kapten-instruktori toitlustus, IYT sertifikaadid koos saatmisega Kanadast – 175 €, kütus, kindlustus 30 €, kütus 30 €

Soovi korral – rätikud-5 eurot, wi-fi – 30 eurot

ICC kursus sisaldab

merendusterminoloogia, ohutus ja laevade kontrollimine
paadi juhtimine jõu all, mees-üle parda protseduurid, ankurdamine
purjed ja purjekäsitsemine, põhilised köietööd
elementaarne meteoroloogia, sealhulgas raske ilm,
kompassid ja magnetism, diagrammid, diagrammitööd
looded ja hoovused ja ujumine
kokkupõrke eeskirjad
elementaarne esmaabi, kapteni/kapteni kohustused

Ülejäänu arendame parima marsruudiga jahtidel mis tahes akvatooriumis. Vastutustundlik, tähelepanelik, heatahtlik ja pädev kaptenite instruktor, kes on jahtidega tuttav, ei jää kuuldavaks. Me teame purjetamisest ja purjetamisest või peaaegu kõigest kõike ning jagame kogutud teavet teiega. Loodame, et hindate meie pingutusi väärikuse nimel ning “Yacht-Challenge” treeningud pakuvad teile rõõmu ja 100% tulemust. Toetus lõpetajatele pärast lõpetamist.

FOR YACHT School WE HAVE A HIGHEST QUALIFICATION