ICC - International Certificate of Competency ​

Rahvusvaheline sertifitseeritud jahtkool – kapteni koolitus

Jahitunnistus ICC - International Certificate of Competency ​

ICC – Iiri veeteede ameti rahvusvaheline pädevustunnistus.

ICC sertifikaat kinnitab, et isik on pädev tasemel, mis on nõutav ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni siseveekomitee (UNECE IWC) resolutsiooni 40 täitmiseks.

Rahvusvaheline pädevustunnistus ICC on Euroopa riikides (Läänemeri, Vahemeri jne) paadi prahtimisel nõutav pädevustase.

Millal on vaja ICC-d:
– kui plaanite välismaale purjetada
– kui teil ei ole oma riigi riiklikku tunnistust.
Kui teil on oma osariigi kaptenitunnistus, ei ole teil oma riigi vetes ICC sertifikaati vaja.

SERTIFIKAAT ICC VÕIMALDAB:

Lõbusõidulaeva juhtimine maksimaalse pikkusega 78 jalga/24 meetrit.

Rahvusvaheline pädevustunnistus ICC – see on kinnitus teie kvalifikatsioonist rahvusvaheliseks purjetamiseks.

Kuidas saada Yacht Challenge’iga ICC-d?

Kui Teil pole IYT sertifikaate:

– õpetame Teile kursust Bareboat Skipper IYT  ja Radiooperator VHF ja-saate koos teiste sertifikaatidega ICC sertifikaadi. Rohkem detaile

Kui Teil on jahitunnistused: Bareboat Skipper IYT või kõrgem ja Radiooperator VHF:

-teete ICC teoreetilise ja praktilise testi.

Hind – 200 € + kaardi sertifikaat ICC 150 €.

Kursuse ICC kandidaat peab olema 16-aastane või vanem.

Kursuse ICC 2024 kuupäevad Eesti and Montenegro

Kursuse kestus: Purjetamistunnistusega õpilastele – 6 päeva, Ilma tunnistuseta õpilastele – 10 päeva.

Eesti, Pärnu

  • Mai, 15-25
  • Juuni,  05-15, 16-26
  • 27 Juuni -07 Juuli
  • Juuli, 08- 18
  • August,  01-10, 10-20
  • September, 16-26
  • October,01-10

Check-in: 12-00  Check-out: 12-00

Hind inimese kohta: DBL – 890 €

Hind sisaldab: majutust kajutis, kapten-instruktori teenust, kõiki vajalikke õpikuid ja käsiraamatuid, voodipesu.

Tasuvad lisaks: toitlustus jahil sh kapten-instruktori toitlustus, IYT sertifikaadid – 175 €, Kütus, lõppkoristus, jahikindlustus- 100 €

Montenegro, Kotor

  • Marts 02-09
  • April 16-27

Hind inimese kohta: DBL – 1080 €

Hind sisaldab: majutust kajutis, kapten-instruktori teenust, kõiki vajalikke õpikuid ja käsiraamatuid, voodipesu.

Lisandub: toitlustus jahil, sh kapten-instruktori toitlustus, Montenegro turistitasud – 10 eurot, IYT sertifikaadid – 175 €, kütus, jahi kindlustus, lõppukorristamine– 100 €

Vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni resolutsioonile 40 (4. läbivaatamine) on allolevas loendis loetletud riikide kodanikud ja elanikud, kes on resolutsioonile 40 alla kirjutanud, kohustatud hankima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu oma riiklikult väljaandjalt, mitte IYT-lt, välja arvatud Ühendkuningriik ja Läti ning kui taotleja suudab tõendada, et ta elab* riigis, mida selles nimekirjas ei ole. *Elukoha tõendamise näited: elamisloakaart,  kommunaalteenuste arve (elektri või gaasi), kinnisvaramaksu arve, telefoniarve, kindlustusarve.

2016. aasta mai seisuga on resolutsiooni 40 vastu võtnud järgmised riigid.

Austria, Valgevene, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Soome, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Läti**, Leedu, Luksemburg, Holland, Norra, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Šveits, Ukraina, Ühendkuningriik .
**Läti valitsus on andnud IYT-le kirjaliku loa väljastada ICC-sid oma kodanikele ja elanikele

*** IYT-l on viimase 18 aasta jooksul lubatud väljastada Ühendkuningriigi kodanikele ja elanikele ICC-sid, mis on välja antud British Maritime & Coastguard Agency (MCA) nimel. Viide: UNECE resolutsiooni 40 dokument

Sertifikaat ICC kehtib viis aastat, seejärel tuleb see uuesti kinnitada.

ICC kursuse ulatus

merendusterminoloogia, ohutus
paadi juhtimine, mees-üle parda protseduurid, ankurdamine
purjed
põhiline meteoroloogia
navigeerimine, kaarditöö
looded, hoovused
COLREG
elementaarne esmaabi, kapteni kohustused

Teame purjetamisest kõike või peaaegu kõike ning jagame kogutud teavet teiega. Loodame, et hindate meie pingutusi väärikuse nimel ning "Yacht-Challenge" treening pakub teile rõõmu ja 100% tulemust. Toetus lõpetajatele peale lõpetamist!